Δρ Cristina Pascual-Ramos

Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Η Cristina Pascual-Ramos εργάζεται στο ΕΚΤ από το 2005 ως σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας, με εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης διεθνών έργων. Έχει συμμετάσχει στη διαχείριση και υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών έργων όπως του Enterprise Europe Network. Στο ΕΕΝ, είναι μέλος των κλαδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα Υγείας (Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Θεματικής Ομάδας «Healthcare») και Θαλάσσιας Τεχνολογίας (υπεύθυνη για τη διοργάνωση MariMatch στο πλαίσιο της έκθεσης Ποσειδώνια). Επίσης, είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για ευρωπαϊκά προγράμματα από το 2006. Στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα «European Research Council», «Marie Sklodowska-Curie Actions», «Future & Emerging Technologies» και «Health, Demographic Change & Wellbeing».

Από το 1991 έως το 2004 εργάστηκε ως ερευνήτρια σε διεπιστημονικό περιβάλλον σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, και Ελλάδα) σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της Υγείας και των Τροφίμων (Επιχορήγηση Marie Curie Individual Fellowship Category 30-Lifesciences (2001-2003)).  
Έχει πτυχίο Κτηνιατρικής (1990) και Παιδαγωγικής Ικανότητας (1993) από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (Ισπανία) και Διδακτορικό δίπλωμα  στις Επιστήμες Ζωής (2000) από το Πανεπιστήμιο του Reading (UK).