Εκδήλωση «Ενισχύοντας την Ισότητα των Φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία»

20.06.2019
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα)

Πρόγραμμα

Thursday, 20 June 2019    
09.00 - 09.30 Registration    
09.30 - 10.00 Welcome    
  Aristotle Tympas, Professor at University of Athens & President of EKT Scientific Council    
  Marina Angelaki, National Documentation Centre (EKT)
10.00 - 10.30 Gender Equality in the European Research ERA (ERA): Key Findings from the GenderAction Benchmarking Exercise    
  Angela Wroblewski, Institute of Advanced Studies, Austria 
10.30 - 11.00 Coffee Break    
11.00 - 13.00 Gender Equality in Practice    
  Moderator: Irakleitos Souyioultzoglou, National Documentation Centre    
  How the State Research Agency in Spain supports the integration of sex/gender analysis into research, Ana Puy, Ministry of Science, Innovation and Universities, Spain (skype)
  Designing a Gender Equality Plan: Lessons learned from TARGET Project. Dia Anagnostou, ELIAMEP, Greece
  Women faculty members in Greek Universities, Nancy Papalexandri, Athens University of Economics and Business, Greece
  Gender Equality: A Funder’s Perspective. Sonay Gonenli, The Scientific and Technological Research Council, Turkey    
13.00 - 14.00 Light Lunch    
14.00 - 15.30 Round Table: Moving Forward with Gender Equality in the European Research Area - Chalenges and Opportunies  
  Moderator: Marina Angelaki, National Documentation Centre    
  Katrien Maes, League of European Research Universities (LERU)    
  Katerina Loukidou, General Secretariat for Gender Equality, Greece    
  Magdalena Chrobak-Tatara, Ministry of Science and Higher Education, Poland    
15.30 - 16.00 Closing Remarks    
  Conference video