Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο - Ενισχύοντας Γυναικείες Καινοτόμες Επιχειρήσεις μέσα από το SME Instrument

13.11.2018
Online

Πρόγραμμα

16:00 – 16:05

Welcome

Susanne Jakobs, ZENIT GmbH

 

 

 

 

16:05 – 16:20

Introductions to SME Instrument Opportunities for Women Entrepreneurs

Matthias Wurch, NCP SME Germany

 

 

 

 

 

 

 

 

16:20 – 16:25

Questions and Answers in the Online Training tool 

 

 

 

 

16:25 – 16:50

SME Instrument Application. How to write a competitive proposal. Impact – Excellence – Implementation

 

Achim Conrads, ZENIT GmbH

 

 

 

 

16:50 – 16:55

Questions and Answers in the Online Training tool 

 

 

 

 

16:55 – 17:10

Tips and hints of an evaluator 

 

Rüdiger König, Energy For Your Success

 

 

 

 

17:10 – 17:30

Success story 

Dr. Jelena Stojadinovic, MEMBRASENZ GmbH