Εκδήλωση "Sharing Economy (Οικονομία Διαμοιρασμού): Πώς επιτυγχάνω τη διάρκεια του εγχειρήματος; Towards a sustainable Sharing Economy Venture"

17.07.2018
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ Media Room), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

16:30  - 17:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

   

17:00 - 17:15

The BeShared Project

Φανή Λαμπριανίδου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

17:15 - 18:15

Τα τρία (3) Ερωτήματα της Βιωσιμότητας στην Οικονομία Διαμοιρασμού – Self Assessment Issues for a sustainable Sharing Economy Venture

Φαίη Ορφανού, Σύμβουλος Ενδυνάμωσης (Capacity Building Advisor), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

 

 

 

  • Πηγές Εισοδήματος: η κοινότητα και οι τρίτοι
  • Τοπικά ή Διεθνώς: ο παράγων «γεωγραφία» σε ένα ψηφιακό περιβάλλον
  • Εμπορικά ή Κοινωνικά; (Κερδοφορία ή Κοινωνικός Αντίκτυπος; Επένδυση ή Χορηγία;)
   

18:15  - 18:45

INTERVIEW "The challenges of web-based business": Συζητάμε με τον Ολλανδό Robin Schuil, ιδρυτή της vendora.gr,  που επέλεξε να επιχειρήσει στην Ελλάδα (προς επιβεβαίωση η δια ζώσης παρουσία ή η ηλεκτρονική σύνδεση)

 
18:45 - 20:00 Συζήτηση - Δικτύωση    
  Δείτε όλο το βίντεο της εκδήλωσης