Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

18.03.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Συνεντεύξεις

Interview with Mathea Fammels (EIT, Head of Unit "Policy and Communications")


Συνέντευξη με τον Αντώνιο Φυσεκίδη (EIT HQ, KIC Project Officer)


Interview with Mike Cherrett (ΕΙΤ, Climate-KIC, Director Operations)


Interview with Pier Luigi Francescini (EIT Raw Materials, CLC South Manager)


Interview with Fabio Pianesi (EIT Digital, Research Director)