15o Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής

Πότε και πού;

21.05.2020 έως 24.05.2020
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών