Εκδήλωση ΣΕΒΤ-ΕΤΠ FOOD for LIFE για την Έρευνα και την Καινοτομία