1ο Workshop του κύκλου εργαστηρίων "DigiGov Sessions" με θέμα "Σχεδιασμός Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα"

Πότε και πού;

05.12.2019
Αθήνα

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Διοργάνωση

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)