5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ

Πότε και πού;

27.04.2018
Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος», Πάτρα

Ιστότοπος

Επικοινωνία

2610-969 057, 969056, 997947
secreteriat@patrasiq.gr

Διοργάνωση

Πανεπιστήμιο Πατρών
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Επιμελητήριο Αχαΐας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας