10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Πότε και πού;

17.04.2018 έως 20.04.2018
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας -ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Διοργάνωση

Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
Ιδρυμα ΝΟΗΣΙΣ
Σωματείο Φίλοι του ΝΟΗΣΙΣ