3ο European Economic Forum με θέμα "Η Ελληνική Οικονομία σε Σταυροδρόμι: Ευκαιρίες και Απειλές"