"Ερευνώ-καινοτομώ-επιχειρώ": Βιοϊατρική μηχανική και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης”- Ανοικτή διάλεξη του Καθ. Βασίλη Ντζιαχρήστου σε διοργάνωση του BiHELab