2ο Ελληνογαλλικό Φόρουμ - Τουρισμός: Στρατηγικός τομέας ανάπτυξης