23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Άξονες συνεργασίας για επιβίωση»

Πότε και πού;

15.11.2017 έως 16.11.2017
Θεσσαλονίκη, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
τηλ: 2310 995325, 2310 995368
email: palc23@lib.auth.gr

Διοργάνωση

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ