3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Πότε και πού;

13.10.2017 έως 15.10.2017
Λάρισα

Ιστότοπος

Διοργάνωση

Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.),
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Σύλλογος καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας