«Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017»

Πότε και πού;

20.06.2017
Σύρος

Επικοινωνία

Κέλλη Κολιγιώργα
kkoligiorga@prasinotameio.gr

Διοργάνωση

Πράσινο Ταμείο
Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)