Ενημερωτική Ημερίδα για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου ESERO στην Ελλάδα

Πότε και πού;

19.05.2017
Αθήνα (Αμφιθέατρο Ε.Ι. Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127)

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
vkas@gsrt.gr

Διοργάνωση

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency - ESA)