Επίσημη έναρξη του προγράμματος "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας"