Εκδήλωση ''Κυκλική Οικονομία, ένα στοίχημα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διαχείρηση των αποβλήτων - μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη''