Δράσεις Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) - 2017

Πότε και πού;

31.03.2017
Αθήνα - Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ (Αμερικής 11)

Επικοινωνία

Γραμματεία Βιβλιοθήκης
210 3676347

Διοργάνωση

Βιβλιοθήκη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)/ Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)