Έρευνα του Ινστιτούτου Reuters για την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα – 2016

Πότε και πού;

10.03.2017
Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Γραμματεία εκδήλωσης

Διοργάνωση

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης