Διεπιστημονικό Συνέδριο "Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού"

Πότε και πού;

28.04.2017 έως 29.04.2017
Κέρκυρα

Επικοινωνία

Γραμματεία εκδήλωσης
infokid@ihrc.gr.

Διοργάνωση

Ερευνητική Ομάδα Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC)
Eργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας
Eργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου