Συνέδριο COMECAP 2016 "13th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics"

Πότε και πού;

19.09.2016 έως 21.09.2016
Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Γραμματεία εκδήλωσης
comecap2016@geo.auth.gr

Διοργάνωση

Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki
Laboratory of Atmospheric Physics of the Aristotle University of Thessaloniki
Hellenic Meteorological Society
Mariolopoulos-Kanaginis Foundation for the Enviromental Sciences