5ο Συνέδριο Sm@rt Cities – Digit@l Citizens 2020 για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων