Εργαστήρια Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας- 2ος κύκλος

Πότε και πού;

29.09.2020 έως 30.09.2020
Διαδικτυακά

To EKT υποστηρίζει τον 2ο κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Εργαστήρια Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας» που διοργανώνει το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους στη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property).