15ο Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης