Διεθνής εκδήλωση για τη θαλάσσια οικονομία Virtual MariMatch 2020

Πότε και πού;

02.09.2020 έως 04.09.2020
Διαδικτυακά

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network και συνδυάζει προγραμματισμένες b2b διαδικτυακές συναντήσεις με ανοικτά πάνελ καινοτομίας, ανοικτές ευκαιρίες δικτύωσης και 4 διαδραστικές συνεδρίες σχετικά με σημαντικά θέματα της καινοτομίας στη ναυτιλία συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης για Έρευνα και Καινοτομία στον Ορίζοντα Ευρώπη