"Ψευδείς Ειδήσεις - Πληροφορία & Βιβλιοθήκης - 5 Εργαστήρια, 1 Ανοιχτή Συζήτηση

Πότε και πού;

09.11.2019
Αθήνα - Ίδρυμα Ευγενίδου

H εκδήλωση διοργανώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, μέλος της οποίας είναι και το ΕΚΤ.