Η Νοσηλευτική Έρευνα ως Προστιθέμενη Αξία στις Επιστήμες Υγείας

Πότε και πού;

28.09.2019
Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου - Ασκληπιείου Βούλας

Το ΕΚΤ θα συμμετέχει με παρουσίαση για την Ανοικτή Πρόσβαση και την Ανοικτή Επιστήμη.