3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019

Πότε και πού;

25.09.2019 έως 27.09.2019
Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική - Αιγάλεω (ΤΚ.12241)

Το ΕΚΤ συμμετέχει με παρουσίαση για τον ρόλο του ως εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου για τη EUROPEANA.