Καταγράφοντας την πολιτισμική κληρονομιά και την εικαστική δημιουργία - διεπιστημονικές προσεγγίσεις, σύγχρονα μέσα

Πότε και πού;

15.05.2019
Ιωάννινα - Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ιτς Καλέ, Κάστρο)

Στην εκδήλωση συμμετέχει με εισήγηση και η επιστημονική συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Γεωργία Αγγελάκη, η οποία θα παρουσιάσει την εθνική υποδομή συσσώρευσης πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr.