Ημερίδα «Υλοποιώντας Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς»

Πότε και πού;

03.04.2019
Αθήνα, Ξενοδοχείο Titania

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην Ημερίδα της ΓΓ Ισότητας των Φύλων με ομιλία για την ισότητα στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.