Ημερίδα "Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μοχλός ανάπτυξης της Ισότητας των Φύλων"

Πότε και πού;

03.04.2019
Αθήνα, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ( Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου, Καλλιθέα

Η Ημερίδα διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το ΕΚΤ θα συμμετέχει με ομιλία με θέμα την "Γυναικεία επιχειρηματικότητα & την Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (Horizon 2020)".

Διοργάνωση