Εκδήλωση με τίτλο "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας: Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο δικτυώνονται, επιχειρούν και συνεργάζονται" στη ΔΕΘ

Πότε και πού;

10.09.2018
ΔΕΘ Θεσσαλονίκης

Το ΕΚΤ, σε συνεργασία με τη ΓΓ Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας: Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο δικτυώνονται, επιχειρούν και συνεργάζονται".

Διοργάνωση