ΟpenWalkAthens: Βιβλιοθήκες της Αθήνας

Πότε και πού;

13.05.2018
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βιβλιοθήκη ΕΚΤ), Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Kέντρου Tεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συμμετέχει στη δράση ΟpenWalkAthens: Βιβλιοθήκες της Αθήνας, που διοργανώνουν οι atenistas και την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 14.00 π.μ. ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχτεί το κοινό που θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις υπηρεσίες της.