Οι «Γέφυρες» συναντούν τους Έλληνες της Ολλανδίας

Πότε και πού;

26.11.2017
Vrije Univeristy of Amsterdam, κυρίως κτήριο, lecture theatre, 2ος οροφος, De Boelelaan 1105, (Amsterdam)

Το ΕΚΤ υλοποιεί τη νέα εθνική πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας" που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.