Καινοτομία

Ημερίδα 'Επιχειρηματική Καινοτομία: Μοχλός Ενίσχυσης Ανταγωνιστικότητας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής'
09.05.2009 Αθήνα
Ημερίδα 'Ευρωπαϊκή Οικονομική Πραγματικότητα & Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων εν Μέσω Κρίσης'
20.05.2009 Αθήνα
Ημερίδα με θέμα το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010-2013
19.07.2010 Αθήνα
Ημερίδα Παρουσίασης Προσκλήσεων Υποβολής προτάσεων των προγραμμάτων
29.09.2010 Αθήνα
Η Προστασία των Προιόντων από την Αντιγραφή
21.01.2010 Θεσσαλονίκη
Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Εκδηλώσεις Enterprise Europe Network - Hellas
06.05.2009 έως 14.05.2009 Ελλάδα
Σεμινάριο 'Σύγχρονα Πρότυπα Ποιότητας και Πληροφορικής'
13.05.2010 Αθήνα
Σεμινάριο 'Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - Μέσα και Εργαλεία για την επιβολή τους'
27.05.2010 Αθήνα
Συνέδριο Financial Times 'The future of banking in Greece'
21.01.2010 Αθήνα
Συνέδριο 'Δημιουργική Οικονομία, Ευκαιρίες και προκλήσεις σε μια εποχή κρίσης'
26.03.2010 έως 27.03.2010 Αθήνα

Pages

Subscribe to Καινοτομία