Καινοτομία

Συνέδριο 'Δημιουργική Οικονομία, Ευκαιρίες και προκλήσεις σε μια εποχή κρίσης'
26.03.2010 έως 27.03.2010 Αθήνα
Συνέδριο 'Ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας - Προωθώντας τις οργανωσιακές ικανοτήτες'
28.09.2010 Aθήνα
Συνέδριο 'Νεανική Επιχειρηματικότητα'
13.06.2010 Τρίπολη
Συνέδριο 'Πράσινη Επιχειρηματικότητα'
12.06.2010 Τρίπολη
Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές
19.11.2010 Ηράκλειο
1η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας
19.11.2008 έως 25.11.2008 Αθήνα
2nd International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development Theme: Entrepreneurship and Innovation Crossroads: Triggers, Catalysts and Accelerators for Sustainable Regional Development
24.04.2009 έως 25.04.2009 Θεσσαλονίκη
2η Διεθνής Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2009
06.02.2009 έως 09.02.2009 Αθήνα
Greek Life Sciences Business Day
16.10.2008 Αθήνα
Εκδήλωση: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ: Συντονισμένες Δράσεις Στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
03.12.2008 Αθήνα

Pages

Subscribe to Καινοτομία