Παναγιώτης Σακέλλης

Συνεργάτης Ειδικού Γραμματέα, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Ο Παναγιώτης Σακέλλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα κατέχοντας ενδιάμεσες θέσεις ευθύνης στις Οικονομικές τους Διευθύνσεις.  Από το 2007 είναι στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κύριο αντικείμενο εργασίας τον σχεδιασμό και την εποπτεία υλοποίησης Δράσεων επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους. Επίσης, έχει εκτενώς ασχοληθεί με τον έλεγχο ορθής υλοποίησης και ολοκλήρωσης διαφόρων έργων κρατικών ενισχύσεων υποδομών.

Έχει εργασθεί επί διετία ως Ειδικός Εμπειρογνώμονας επί Οικονομικού Αντικειμένου στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών.

Από τον Σεπτέμβριο 2019, εργάζεται ως Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται του ΕΠΑνΕΚ αναπληρώνοντας, μεταξύ άλλων, τον Ειδικό Γραμματέα στα Επενδυτικά Συμβούλια των Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΕΣΠΑ.