Πνευμονολογία και Αναπνευστικές παθήσεις

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Proposed Lung Ultrasound Protocol During the COVID‐19 Outbreak
Evangelia E. Vassalou, Apostolos H. Karantanas, Katerina M. Antoniou.
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, https://doi.org/10.1002/jum.15402
First published: 06 August 2020
Low-dose radiation therapy for COVID-19 pneumopathy: what is the evidence?
Franz Rödel, Meritxell Arenas, Oliver J. Ott, Claudia Fournier, Alexandros G. Georgakilas, Soile Tapio, Klaus-Rüdiger Trott, Udo S. Gaipl
Strahlenther Onkol. : 1–4.  doi: 10.1007/s00066-020-01635-7
Published online: 06 May 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

How COVID-19 can damage the brain
Michael Marshall
Nature 585, 342-343 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02599-5
15 September 2020
Μερικοί άνθρωποι που νοσούν με COVID-19 παρουσιάζουν νευρολογικές ή ψυχιατρικές επιπλοκές. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να καταλάβουν γιατί.
Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery
Yu-Miao Zhao, Yao-Min Shang, et al.
EClinicalMedicine 2020 Aug;25:100463. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100463
Αλλοιώσεις στη φυσιολογία και τη λειτουργία των πνευμόνων, εντοπίζονται σε σημαντικό ποσοστό μη-κρίσιμων περιστατικών επιζώντων της COVID-19, ακόμα και 3 μήνες μετά την απαλλαγή τους από τη νόσο. Το γεγονός καθιστά απαραίτητη τη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών αυτών για τη σωστή διαχείριση τυχόν επίμονων ή απότοκων μακροπρόθεσμων συνεπειών.
Clearance and Persistence of SARS‐CoV‐2 RNA in COVID‐19 patients
Anália Carmo, et al.
Journal of Medical Virology, https://doi.org/10.1002/jmv.26103
First published:02 June 2020
Στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί ο χρόνος που χρειάζεται ένας ασθενής για να επιτύχει μη ανιχνεύσιμα επίπεδα SARS ‐ CoV ‐ 2 σε δείγματα ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η μελέτη απέδειξε ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν θετικά αποτελέσματα για περισσότερο από δύο εβδομάδες και ότι η εμμονή του ιικού RNA δεν σχετίζεται απαραίτητα με σοβαρή ασθένεια, αλλά μπορεί να προκύψει από ασθενέστερη ασθενέστερη ανοσοαπόκριση .
JAMA, DOI:10.1001/jama.2020.3227
Published online: March 4, 2020
Οι κορονοϊοί εμπλέκονται σε νοσοκομειακές λοιμώξεις, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ως οδό μετάδοσης. Παρομοίως, έχει αναφερθεί η νοσοκομειακή μετάδοση του νέου κορονοϊού 2 (SARS-CoV-2) που προκαλεί σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη. Ωστόσο, ο τρόπος μετάδοσης και η έκταση της μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι υπό μελέτη.