Ανακάλυψη και Ανάπτυξη φαρμάκων

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review)
Anatoly V. Skalny,  Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et. al
International Journal of Molecular Medicine,  Pages: 17-26,   https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4575
Published online on: April 14, 2020
Towards effective COVID‑19 vaccines: Updates, perspectives and challenges (Review)
Daniela Calina, Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et al
International Journal of Molecular Medicine, Pages: 3-16, https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4596
Published online on: May 6, 2020 
Sleep medicine and COVID-19. Has a new era begun?
Voulgaris, A., Ferini-Strambi, L.; Steiropoulos, P.
Sleep medicine, Volume: 73 Pages: 170-176, DOI: 10.1016/j.sleep.2020.07.010
Published: SEP 2020
Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Pierros, V.; Akalestos, A.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Terpos, E.; Thomaidis, N.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostaki, E.-G.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Trougakos, I.P.; Tsiodras, S.; Sfikakis, P.P.; Dimopoulos, M.-A.
Life 2020, 10, 214, DOI: 10.3390/life10090214
Published: 21 September 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Chemistry World
13 July 2020
Η συμπίεση των χρονοδιαγραμμάτων από χρόνια σε μήνες, αναπόφευκτα συνεπάγεται συμβιβασμούς. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα προγράμματα εμβολιασμού. 

The race for coronavirus vaccines: a graphical guide
Ewen Callaway
Nature 580, 576-577 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-01221-y
28 April 2020
Εικονογραφημένη παρουσίαση 8 διαφορετικών τρόπων δράσης εμβολίων για τον ιό SARS-CoV-2,  τα οποία οι ερευνητικές ομάδες σε εταιρείες και πανεπιστήμια ανα τον κόσμο εξετάζουν, προσδοκώντας να ανακαλύψουν αυτό που θα εξασφαλίσει την ανθρώπινη ανοσία στον ιό.

Florian Krammer
Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2798-3 (2020)
Accelerated Article Preview Published online: 23 September 2020
Η ανάπτυξη εμβολίων SARS-CoV-2 ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου 2020 και συνεχίστηκε με ταχύτητα ρεκόρ. Επί του παρόντος περισσότερα από 180 εμβόλια βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια ενδέχεται να είναι διαθέσιμα εντός μηνών και όχι ετών.
Russia’s fast-track coronavirus vaccine draws outrage over safety
Ewen Callaway
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-02386-2
doi: 10.1038/d41586-020-02386-2
11 August 2020
Το πρώτο εγκεκριμένο εμβόλιο για ευρεία χρήση είναι γεγονός, θα μπορούσε όμως να είναι επικίνδυνο επειδή δεν έχει περάσει από μεγάλης κλίμακας δοκιμές, λένε οι ερευνητές.
Cynthia Liu, et al.
ACS Cent. Sci. 2020, 6, 3, 315-331, https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c00272
Publication Date: March 12, 2020
Μεγάλος αριθμός άρθρων έχει δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά τις τελευταίες εβδομάδες ενώ γίνεται αγώνας για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων. Η Chemical Abstracts Service- CAS, δημοσίευσε μια ειδική έκθεση, συγκεντρώνοντας  πληροφορίες που παρέχουν μια ισχυρή βάση για τη διευκόλυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της θεραπείας. Μέσα σε μια εβδομάδα από τη δημοσίευσή της, αυτή η έκθεση έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή με 48.000 προβολές (λήψεις).
Shubhangi Kandwal & Darren Fayne
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, DOI: 10.1080/07391102.2020.1825232
Published online: 23 Sep 2020
Σε αυτήν την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικές τεχνολογίες σχεδιασμού φαρμάκων για την επαναστόχευση υπαρχόντων φαρμάκων που θα μπορούσαν να δράσουν ως αναστολείς των ιικών πρωτεϊνών SARS-CoV-2.

Pages