Εξερευνήστε τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης «Το Φως», μέσω του openABEKT

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης περιλαμβάνει περισσότερους από 30.000 τίτλους βιβλίων, καθώς και περισσότερους από 600 τίτλους περιοδικών και εφημερίδων.

Η Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) «Το Φως» παρέχει πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://oaclib.openabekt.gr, μέσω του openABEKT, μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας νέφους για τη διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών Βιβλιοθηκών, που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των βιβλιοθηκών.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ περιλαμβάνει περισσότερους από 30.000 τίτλους βιβλίων, καθώς και περισσότερους από 600 τίτλους εντύπων (περιοδικά  και εφημερίδες), καλύπτοντας όλους τους κλάδους των Επιστημών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Θετικών, Θεωρητικών, με έμφαση στη Θεολογική Επιστήμη. Η κύρια συλλογή της Βιβλιοθήκης, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς, αποτελείται κυρίως από δωρεές σημαντικών προσώπων από τους χώρους των Γραμμάτων και των Τεχνών και απαρτίζεται κυρίως από τρεις δωρεές – συλλογές.

Η πρώτη συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 20.000 τόμους βιβλίων. Σε αυτήν υπάρχουν δωρεές όπως του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη, του καθηγητή Νικόλαου Νησιώτη κ.ά. Η δεύτερη συλλογή προέρχεται από την προσωπική βιβλιοθήκη του Δρ Αλέξανδρου Παπαδερού και αποτελείται περίπου από 8.000 βιβλία και περιοδικά. Τέλος, η τρίτη συλλογή είναι η προσωπική βιβλιοθήκη του Γεράσιμου Κονιδάρη (Θεολόγου-Καθηγητή Πανεπιστημίου, †1987) και αποτελείται περίπου από 2.000 βιβλία και περιοδικά.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και στον κατάλογο της, ο χρήστης θα βρει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές Θεολογικών βιβλίων. Το υλικό που δεν δανείζεται και περιλαμβάνει σπάνια βιβλία εφημερίδες και πρόσφατα τεύχη περιοδικών, βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για χρήση στους χώρους της Βιβλιοθήκης. 

Οι συλλογές είναι κυρίως στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, αλλά και σε άλλες  γλώσσες, εξυπηρετώντας το σύνολο της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας. Η Βιβλιοθήκη έχει ενταχθεί, επίσης, στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, όπως και στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών του Future Library.

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης αξιοποιεί πλήρως τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του openABEKT, που παρέχουν στον χρήστη προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο, με διαδραστικά χρονολόγια και φίλτρα εξειδίκευσης, προσφέροντας μία αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης. Παράλληλα, παρουσιάζεται από ένα σημείο το σύνολο της πληροφορίας που περιγράφει ένα τεκμήριο και τις σχέσεις που αναπτύσσει με σχετικό υλικό εντός και εκτός του καταλόγου.

Η Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ «Το Φως», δημιουργήθηκε το 1995 και αποτελεί ευγενική προσφορά του Αμερικάνου συγγραφέα Robert Fulghum, ο οποίος κάλυψε όλες τις δαπάνες οικοδόμησης του νέου κτιρίου.

Στη  Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις τη χειμερινή περίοδο,  με γενικό τίτλο: «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ», δίνοντας έτσι την δυνατότητα απασχόλησης των παιδιών της τοπικής κοινωνίας. Η πραγματοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων, αποτελεί ένα εναλλακτικό είδος διδασκαλίας και επιδιώκει τη δραστηριοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, μέσα από καινοτόμες δράσεις και μεθόδους εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσης και της καλλιέργειας της συμπεριφοράς των νέων.

Πρόσφατα η Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα με εκπροσώπους βιβλιοθηκών της δυτικής Κρήτης - πραγματοποιείται πρώτη φορά μια τέτοια δράση σε επίπεδο Βιβλιοθηκών - με σκοπό να σχεδιάσουν και να συνεργασθούν σε κοινές εκδηλώσεις για το μέλλον σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο.

Εκτός των παραπάνω, η Βιβλιοθήκη διαθέτει τη διαδικτυακή πύλη www.libraryoac.gr, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάδειξη του Ορθοδόξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων». Ο επισκέπτης μπορεί να ανατρέξει στο Ψηφιακό Αρχείο, το οποίο αποτελείται από ένα πλήθος τεκμηρίων, όπως Βιβλία, Περιοδικά, Οπτικοακουστικό Αρχείο, Εικόνες – Τοιχογραφίες, Ιερά Σκεύη και Φωτογραφικό Υλικό, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

www.ekt.gr, with information from Ορθόδοξη Ακαδημίας Κρήτης