Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή Επιστημονική Επικοινωνία διοργανώνει το ΕΚΤ

To Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-D, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής υποδομής για την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία με τίτλο "Open Scholarly Communication in Europe. Addressing the Coordination Challenge", την Πέμπτη 31 Μαΐου και την Παρασκευή 1 Ιουνίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). To Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-D στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ. 

Το έργο OPERAS-D (Design for Open Access Publications in European Research Areas for Social Sciences and Humanities) έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής υποδομής για την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Συντονιστής του OPERAS-D είναι το Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) και εταίροι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Open Access Publishing in European Networks (OAPEN), το Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA) και το Knowledge Unlatched (KU). Και οι πέντε φορείς είναι μέλη του δικτύου OPERAS. 

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, ενισχύει τη δομή του δικτύου OPERAS (Open access Publications in European Research Areas for SSH), ενός δίκτυο που δημιουργήθηκε το 2015, από 16 φορείς με κεντρικό ρόλο στον τομέα των εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), με στόχο την εισαγωγή των αρχών της Ανοικτής Επιστήμης στις ΑΚΕ και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διάχυσης και πρόσβασης στα ερευνητικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο θα προσφέρει ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τις εξελίξεις στο πεδίο της επιστημονικής επικοινωνίας στην Ευρώπη και τις αλλαγές που επιφέρει το παράδειγμα της Ανοικτής Επιστήμης. Στο νέο αυτό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ακαδημαϊκή κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ φορέων, επιστημονικών κλάδων, χωρών, κατά τη μετάβαση στο παράδειγμα της Ανοικτής Επιστήμης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Ομιλητές του Συνεδρίου είναι καταξιωμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Καναδά και τη Βραζιλία που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανοικτής Επιστημονικής Επικοινωνίας (Open Scholarly Communication).

Σημειώνεαι ότι η επιστημονική επικοινωνία (Scholarly Communication) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία κατα την οποία οι επιστήμονες και οι ερευνητές μοιράζονται, επικοινωνούν και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας, καθιστώντας τα διαθέσιμα στην ερευνητική και ακαδημαική κοινότητα και στο ευρύ κοινό.

Το Συνέδριο απευθύνεται στο σύνολο των φορέων που ασχολούνται με την επιστημονική επικοινωνία: βιβλιοθήκες, εκδότες, διαχειριστές υποδομών, φορείς και χρηματοδότες έρευνας, καθώς και ερευνητές.

Γλώσσα εργασίας του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και την εγγραφή σας σε αυτό διατίθενται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Σημειώνεται ότι το Συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live.

Εφαρμόζοντας Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση

Το ΕΚΤ ήταν ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που το 2003 υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Έκτοτε υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες της κίνησης για την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access Movement), αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της για την κοινωνία. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΕΚΤ προσφέρει Ανοικτή Πρόσβαση σε μεγάλο όγκο έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Διαθέτει ηλεκτρονικές υποδομές σε φορείς έρευνας και πολιτισμού και παρέχει υπηρεσίες εθνικής εμβέλειας όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. Το ΕΚΤ αναπτύσσει επίσης αποθετήρια επιστημονικού & πολιτιστικού περιεχομένου και υποστηρίζει, από το 1986, τις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη και διάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Υπηρεσία openABEKT. Ο φορέας συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει το openarchives.gr, τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχόμενου, καθώς και την πολιτιστική διαδικτιακή πύλη searchculture.gr που επιτρέπει την ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 430.000 ψηφιακά τεκμήρια πολιτιστικού περιεχομένου.

Το ΕΚΤ αναπτύσσει επίσης το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων ΕΚΤePublishing, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία με φορείς από τον χώρο της έρευνας και των επιστημών, στους οποίους το ΕΚΤ προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης επιστημονικών εκδόσεων και υποδομές προβολής επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών. Στόχος του ΕΚΤ ePublishing είναι η ανάπτυξη μιας δυναμικής ψηφιακής υποδομής, συμβατής με τα ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια που υιοθετούνται διεθνώς. Οι δυνατότητες της υπηρεσίας αξιοποιούνται στο μέγιστο με την υιοθέτηση καινοτόμων εκδοτικών μοντέλων που βασίζονται στη συμπληρωματικότητα των ρόλων του ΕΚΤ και των συνεργαζόμενων φορέων, με κοινό προσανατολισμό την ανάπτυξη έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων σε δικτυακό περιβάλλον σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης και τις τρέχουσες τάσεις στην έρευνα.

Οι παραπάνω ηλεκτρονικές υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης που έχει αναπτύξει, συντηρεί και διαθέτει το ΕΚΤ έχουν ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό, γεγονός που τεκμηριώνεται από τη μεγάλη επισκεψιμότητά τους. Πιο συγκεκριμένα το 2017, στους δικτυακούς τόπους του ΕΚΤ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 8.500.000 επισκέψεις!

www.ekt.gr, with information from Δίκτυο OPERAS