Που βρίσκεται η Βιβλιοθήκη;

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στη διεύθυνση:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Λ. Βασιλέως  Κωνσταντίνου 48 , 116 35 Αθήνα

Category: 
Γενικές ερωτήσεις για τη Βιβλιοθήκη
Subcategory: 
Γενικές Ερωτήσεις
Weight: 
1