Οι εκδόσεις MIT Press διαθέτουν ελεύθερα, επιλεγμένα ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα για την κατανόηση των πανδημιών, των επιδημιών και των επιπτώσεών τους

27.05.2020

Καθώς η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει την πανδημία Covid-19, η πρόσβαση στη γνώση και την έρευνα είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Ως απάντηση στην αυξημένη ανάγκη για ψηφιακό περιεχόμενο και εξ αποστάσεως μάθηση, οι εκδόσεις MIT Press κάνουν μια επιλογή τίτλων που σχετίζονται με πανδημίες, επιδημιολογία και συναφή θέματα και τους καθιστούν ελεύθερα διαθέσιμους, για το άμεσο μέλλον. Δείτε τα διαθέσιμα με ανοικτή πρόσβαση ηλεκτρονικά βιβλία και τα ενδιαφέροντα άρθρα.