Διδακτορικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι, βάσει νόμου, ο υπεύθυνος φορέας για την τήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί κυρίως από το 1985 και μετέπειτα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, καθώς και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες, με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Στο ΕΑΔΔ έχει συγκεντρωθεί, ακόμη, ένα μικρό ποσοστό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διδακτορικές διατριβές ως εξής:

  • Ένα σημαντικό ποσοστό από τις παραπάνω διατριβές διατίθεται ηλεκτρονικά με ανοικτή πρόσβαση, μπορείτε δηλαδή να τις συμβουλευτείτε διαδικτυακά και εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης μέσα από τον δικτυακό τόπο www.didaktorika.gr.
  • Στον χώρο της Βιβλιοθήκης μπορείτε να φυλλομετρήσετε μία διατριβή στην έντυπή της μορφή, με τη βοήθεια του Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης. Στο έντυπο αρχείο περιλαμβάνονται και οι διδακτορικές διατριβές που δεν διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή με ανοικτή πρόσβαση.
  • Μπορείτε, ακόμη, να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων για να παραγγείλετε μία διατριβή (ελληνική ή διεθνή), στην οποία δεν έχετε πρόσβαση απομακρυσμένα.