Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Λυκείου στη Βιβλιοθήκη

11.02.2020

Μαθητές της β' και γ’ τάξης Λυκείων της Αττικής φιλοξένησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) την εβδομάδα 3-10 Φεβρουαρίου 2020, στον χώρο της Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνητικές περιηγήσεις: σχολικές επισκέψεις για μαθητές λυκείου» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι μαθητές  του 6ου Λυκείου Καλλιθέας, του 1ου Λυκείου Πεύκης, του 4ου Λυκείου Αλίμου, του 2ου Λυκείου Αρτέμιδας, του ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής, καθώς και του 1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής περιηγήθηκαν ελεύθερα στη Βιβλιοθήκη και παρακολούθησαν σχετική παρουσίαση, με στόχο:

• να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, τις πληροφοριακές πηγές και τη χρήση μίας από τις μεγαλύτερες επιστημονικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας,

• να έρθουν σε επαφή με τις νέες τάσεις στη διαδικασία των επιστημονικών εκδόσεων, όπως η ανοικτή πρόσβαση, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, τα αποθετήρια, η ανοικτή επιστήμη,

• να διδαχθούν τεχνικές αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών, τρόπους αξιοποίησης του πρωτογενούς υλικού και αξιολόγησης των πληροφοριακών πηγών,

• να κατανοήσουν έννοιες, όπως η ηθική στην έρευνα και στη χρήση της ακαδημαϊκής πληροφορίας,

• να γνωρίσουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ροή της επιστημονικής πληροφόρησης, και

• να προετοιμαστούν για τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι περιηγήσεις των μαθητών ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στο Datacenter του EKT, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες φυσικούς και εικονικούς εξυπηρετητές και αποτελεί e-υποδομή σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο.