Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές στη Βιβλιοθήκη

28.01.2020

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στον χώρο της Βιβλιοθήκης μαθητές της Β' και Γ' Τάξης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Αιγάλεω, Ειδικότητας Πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία:

• να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, τις πληροφοριακές πηγές και τη χρήση μίας από τις μεγαλύτερες επιστημονικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας
• να έρθουν σε επαφή με τις νέες τάσεις στη διαδικασία των επιστημονικών εκδόσεων, όπως η ανοικτή πρόσβαση, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, τα αποθετήρια, η ανοικτή επιστήμη
• να διδαχθούν τεχνικές αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών, τρόπους αξιοποίησης του πρωτογενούς υλικού και αξιολόγησης των πληροφοριακών πηγών
• να κατανοήσουν έννοιες όπως η ηθική στην έρευνα και στη χρήση της ακαδημαϊκής πληροφορίας
• να γνωρίσουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ροή της επιστημονικής πληροφόρησης
• να προετοιμαστούν για τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η περιήγηση των μαθητών ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Datacenter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες φυσικούς και εικονικούς εξυπηρετητές και αποτελεί e-υποδομή, σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο.