Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές στη Βιβλιοθήκη

05.12.2018

Την Τρίτη 20 και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στον χώρο της Βιβλιοθήκης μαθητές της Γ΄ τάξης, του 7ου Γυμνασίου Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία:

• να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, τις πληροφοριακές πηγές και τη χρήση μίας από τις μεγαλύτερες επιστημονικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας
• να έρθουν σε επαφή με τις νέες τάσεις στη διαδικασία των επιστημονικών εκδόσεων, όπως η ανοικτή πρόσβαση, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, τα αποθετήρια, η ανοικτή επιστήμη
• να διδαχθούν τεχνικές αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών, τρόπους αξιοποίησης του πρωτογενούς υλικού και αξιολόγησης των πληροφοριακών πηγών
• να κατανοήσουν έννοιες όπως η ηθική στην έρευνα και στη χρήση της ακαδημαϊκής πληροφορίας
• να γνωρίσουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ροή της επιστημονικής πληροφόρησης
• να προετοιμαστούν για τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η περιήγηση των μαθητών ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Datacenter του ΕΚΤ, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες φυσικούς και εικονικούς εξυπηρετητές και αποτελεί e-υποδομή, σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο.