Το Web of Science επιτρέπει τώρα την ανακάλυψη και τη σύνδεση σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ανοιχτά διαθέσιμα δημοσιεύματα

06.06.2018

Με στόχο να συμβάλει σημαντικά στην Ανοιχτή Επιστήμη, η Clarivate Analytics συνεργάζεται με την Impactstory, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται προς την κατεύθυνση να καταστεί η επιστήμη πιο ανοικτή και επαναχρησιμοποιήσιμη.

Μέσω της νέας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από την Impactstory με την υποστήριξη της Clarivate Analytics και υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Web of Science, οι ερευνητές μπορούν τώρα, μέσω των αναζητήσεων που πραγματοποιούν στην Web of Science, να οδηγηθούν σε εκατομμύρια peer-reviewed δημοσιεύματα Ανοιχτής Πρόσβασης (ΑΠ).

Η εφαρμογή αυτής της νέας τεχνολογίας εξασφαλίζει ότι οι ερευνητές μπορούν να είναι σίγουροι ότι μέσω της πλατφόρμας συνδέονται με την τελική, πλέον αναθεωρημένη, έγκριτη, ανοιχτά διαθέσιμη έκδοση ενός άρθρου. Έτσι δίνεται λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί ερευνητές όταν αναζητούν ανοιχτά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, που είναι ο κίνδυνος να οδηγηθούν σε εκδόσεις άρθρων που δεν έχουν περάσει από αξιολόγηση (pre-prints) ή που διατίθενται κατά παράβαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Ανοιχτής Πρόσβασης περιεχόμενο στο οποίο οδηγείται ο χρήστης της πλατφόρμας Web of Science συλλέγεται από :

·         αμιγώς περιοδικά ΑΠ (χρυσός δρόμος)

·         υβριδικά περιοδικά (χρυσός δρόμος)

·         περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αποθετήρια ΑΠ (πράσινος δρόμος) όμως με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για την peer-reviewed εκδοχή (πχ accepted manuscript και ΟΧΙ “pre-prints”) ή την δημοσιευμένη εκδοχή

Η αναζήτηση στην πλατφόρμα Web of Science οδηγεί κατά προτεραιότητα στη «χρυσή» έκδοση του άρθρου από τον εκδότη, όταν αυτή είναι διαθέσιμη.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία έρευνας και ανάλυσης Web of Science:

·         Οι ερευνητές ανακαλύπτουν γρηγορότερα το αξιόπιστο, αξιολογημένο ανοιχτής πρόσβασης πλήρες κείμενο

·         Με τη χρήση των σχετικών φίλτρων, ο ερευνητής μπορεί να δει ποια από τα αποτελέσματα είναι από περιοδικά ΑΠ, ποια από αποθετήρια, ποια ήδη δημοσιευμένα κτλ

·         Προσδιορίζεται εύκολα ποιες εκδόσεις είναι Ανοιχτής Πρόσβασης

·         Ποια ιδρύματα παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις ΑΠ

·         Ποιοι ερευνητικοί τομείς παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις ΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το info.clarivate.com/openaccess