Πίνακας κόστους Παραγγελίας Άρθρων & Δημοσιευμάτων

Βιβλιοθήκη
(Supplier Library)
Διαδικασία Κόστος
British Library Doc. Supply Centre
(BLDSC)
Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα copyright fees του εκδότη  
SUBITO Χρόνος αποστολής: 2-3 ημέρες 9 € ή 14.50 €
Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές Σε έντυπη μορφή (έως 500 σελίδες) 50 €
Εάν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή, σε cd/dvd/mail 5 €
Εάν ΔΕΝ εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή, σε cd/dvd/mail 20 €
Σε όλες τις περιπτώσεις:
Χρόνος αποστολής: 2-3 ημέρες Ι Ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων
 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
(ESPACENET, USPATENTS)
Xρόνος αποστολής: 1-2 ημέρες 5 €
Educational Resources
Information (ERIC)
1-20 σελίδες 2,48 €
21-50 σελίδες 3,72 €
51-100 σελίδες 6,20 €
Χρόνος αποστολής : 1-2 ημέρες  
Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) & Ηλεκτρονική Συλλογή ΕΚΤ/ΕΙΕ 1-20 σελίδες 2,48 €
21-50 σελίδες 3,72 €
51-100 σελίδες 6,20 €
Χρόνος αποστολής: 3 ημέρες  
ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ – INTERLIBRARY LOAN SERVICES
British Library Doc. Supply Centre (BLDSC) Χρόνος αποστολής: 8-10 ημέρες 38 €/ βιβλίο + έξοδα αποστολής
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα  
SUBITO Χρόνος αποστολής: 8-10 ημέρες 22 € / βιβλίο + έξοδα αποστολής
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα  
Ελληνικές Βιβλιοθήκες Χρόνος αποστολής: 3-5 ημέρες 12,50 € / βιβλίο
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα  

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%).
Το κόστος αναφέρεται σε κάθε άρθρο ξεχωριστά και όχι σε σύνολο σελίδων από μεμονωμένα άρθρα.
Οι αναγραφόμενοι χρόνοι δεν είναι απόλυτοι. Αποστολές μπορεί να γίνουν πιο σύντομα ή πιο αργά, ανάλογα με τη βιβλιοθήκη και τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.